บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

         

          HOME

         งานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

         บทความทั่วไป / บทความน่าสนใจ

         หนังสือกิจการอัครสาวก
 

 

เเนวทางเตรียมจิตใจสู่การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

 

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม  ค.ศ. 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมคณะกรรมการบริหารแผนก ฯ ที่ห้องวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก เพื่อร่วมสรุปงานที่ผ่านมาเดือน กรกฎาคม ของแต่ละองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะพลมารีย์ จัดส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูต ด้วยการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ 350 ปี มิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร จิตตาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายให้พลมารีย์เขต 2, 2/1, 4 โดยมีคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อยร่วมกิจกรรมด้วย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 132 คน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 19 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน วนฉ 9:6-15 / มธ 20:1-16
 

     พระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบให้บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม ที่พระองค์ได้มอบให้แก่คนที่ทำงานรับใช้พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องเจ้าของสวนคนหนึ่ง ซึ่งได้ว่าจ้างคนงานให้มาทำงานในสวนองุ่นของตน คนแรกได้ตกลงทำงาน โดยได้รับค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญ ส่วนคนงานอื่นๆที่มาภายหลัง ต่างได้ตกลงค่าแรงคนละหนึ่งเหรียญเท่ากัน เมื่อเวลาจ่ายค่าจ้างทำงานมาถึง เจ้าของสวนได้จ่ายค่าจ้างให้คนงาน โดยให้คนสุดท้ายมารับค่าจ้างเป็นคนแรก เป็นจำนวนหนึ่งเหรียญตามสัญญา พวกที่มาเป็นพวกแรกที่ทำงานเต็มวัน ก็ได้รับเงินค่าจ้างหนึ่งเหรียญ เท่ากับคนที่ทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมง พวกเขาจึงได้บ่นว่า “พวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน”เจ้าของสวนจึงได้ตอบว่า เขาได้จ่ายค่าจ้างอย่างยุติธรรม ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่ว่าคนไหนจะมาทำงานทั้งวัน หรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตาม และได้ถามว่า “ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาเพราะฉันใจดีหรือ”...ท่านให้ความยุติธรรมในการจ่ายค่าจ้างหรือไม่?..ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกเลียนแบบพระองค์ ในเรื่องความเมตตากรุณาเถิด

 

ัวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดกิจกรรมเสริมศรัทธา โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา   ท่าจีน  ทางแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ขอขอบคุณคุณพ่อธนันชัย  กิจสมัครที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดี

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำ ที่วัดหลุยส์มารีฯ บางแค ในโอกาสฉลองวัด ขอขอบคุณคุณพ่อศุภศิลป์   สุขสุศิลป์ เจ้าอาวาสวัด ที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างดี

วันพุธที่  24  กรกฎาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดอบรมเสริมความรู้หนังสือประกาศกอิสยาห์ ให้กับสมาชิกองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม 67 คน โดยคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2019 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท เขต3 ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก โดยมี คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริให้การอบรม

งานอภิบาลและแพร่ธรรม กิจกรรมเพื่อนพลมารี ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยการนำของเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ และครูปาริชาต ประดับเพ็ชร์ เข้ารับการแบ่งปันจากท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ในเรื่องของจิตตารมณ์การทำงานของพลมารีในโอกาสนี้ท่านมาแมร์ได้มอบเหรียญรูปแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์เพื่อให้นักเรียนนำไปแจกให้กับผู้ที่ต้องการบรรเทาทุกข์ ก่อนที่นักเรียนกลุ่มพลมารีจะไปบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะพลมารีย์ จัดบูธกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน โอกาสฉลองวัดพระตรีเอกภาพ กิจกรรมประกอบไปด้วยแจกใบพระวาจาให้กับผู้มาร่วมฉลอง จากนั้นให้อ่านพระวาจา และคำที่ประทับใจ และก่อนเริ่มพิธีสมาชิกองค์กร นำสวดสายประคำจากนั้น คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นประธานพิธีอวยพรศีลมหาสนิท

ภาวนาเพื่อความต้องการ
 

มัทธิว 7:7-12
     พระเยซูแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดา และทรงปรารถนาให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย เราต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงความว่าเราไม่ต้องทำอะไร อยู่เฉยๆ แล้วรอคอยเพียงอย่างเดียว แล้วพระประสงค์ของพระเจ้าจะมาหาเรา
 

     พระเยซูทรงปรารถนาให้เราอธิฐานภาวนาทูลความต้องการของเราต่อพระองค์เสมอ บางคนอาจจะดูถูกกว่าภาวนาเพื่อสนองความต้องการของตนเองเป็นการภาวนาขั้นพื้นฐาน หรือระดับเด็กที่ความเชื่อยังไม่เติบโต แต่พระเยซูทรงเห็นถึงความสำคัญของสวดภาวนาที่เป็นรูปธรรมทุกๆวัน เพราะฉะนั้น คำภาวนาทุกคำ การภาวนาทุกอย่างมีความหมายและมีคุณค่า ไม่มีการภาวนาใดที่ไม่มีคุณค่า เราสามารถจะภาวนาอย่างไรก็ได้ แต่ควรจะลงท้ายว่า “ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิด” เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำ

     สรุปก็คือเราปรารถนาให้คำสวดภาวนาของเราเกิดขึ้นและเป็นไปในหนทางที่พระเจ้าทรงเห็นว่าดีที่สุด คือตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามวิธีทางของเรา คำสวดภาวนาของพระเยซูที่ว่า “ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไป” หมายความว่า พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะสิ้นพระชนม์ แต่ในที่สุดพระองค์สิ้นพระชนม์ พระบิดาไม่ได้ทรงฟังคำทูลขอของพระเยซูอย่างนั้นหรือ หามิได้ พระเจ้าทรงฟังคำทูลขอพระองค์แต่ทรงเห็นว่าการสิ้นพระชนม์แล้วกลับคืนชีพมีคุณค่ายิ่งกว่าการหลีกเลี่ยงความตาย เพราะสิ่งที่พระบิดาทรงเลือกให้นั้นมีคุณค่าตลอดนิรันดร

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา13.00 -15.00น.ตัวแทนแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมพลมารีย์ คูเรีย เขต 3 ที่วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2019 ผู้ประสานงานเซนาตุส  เยี่ยมพลมารีย์คูเรียเขต 6 และเสนอแนะให้ร่วมใจกันขยายงานพลมารีย์เยาวชนด้วยการช่วยกันเริ่มเชิญชวนให้เด็ก ๆ  รักการสวดสายประคำ   ตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆ และวันหนึ่งจะมีพลมารีย์เยาวชนเต็มรูปแบบ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์

วันเสาร์ที่่ 23 มีนาคม 2019 สภาเซนาตุส มารีสมภพ กรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต จัดสัมมนาเชิงปฺฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่เปรสิเดียมทุกเขต ทุกวัดๆละ 2 ท่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางขยายงานพลมารีย์เยาวชน

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 เวลา 08.30-12.00น. พลมารีย์วัดนักบุญหลุยสมารี เปรสิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักด์ิสิทธิ์ เข้าเงียบประจำปี มีคุณพ่อศุภศิลป สุขสุศิลป พ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลเพชร และสมาชิก พลมารีย์ 12ท่าน  สนับสนุน 8 ท่าน

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เป็นวิทยากร  โดยเริ่มต้นด้วยสวดภาวนาพระเมตตา ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นเป็นการเตรียมจิตใจสู่งวันฉลองพระเมตตา ช่วงบ่ายเป็นพระเมตตาเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม จากนั้นตั้งศีล อ่านพระวาจา สวดภาวนาพระเมตตาและสายประคำพระเมตตา สวดภาวนาเวลาบ่ายสามโมง อวยพรศีลมหาสนิท และนมัสการพระธาตุนักบุญโฟสตินา เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดซางตาครู้ส โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อสุวนารถ กวงมงคลเป็นวิทยากร

วันที่ 17 มีนาคม 2019 กลุ่มเซอร์ร่า วัดเซนต์หลุยส์ ร่วมกับแผนกองกรคริสตชนฆราวาส ร่วมจัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน และกิจกรรมเสริมศรัทธาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวช ที่วัดเซนต์หลุยส์ และยังมีการจัดทำต้นไม้ให้สัตบุรุษ เขียนความตั้งใจในเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 พิธีอาชีแอส พลมารีย์ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง

คูเรียมารดาผู้ทรงชัย เขต 4 ได้จัดพิธีรื้อฟื้นคำสัญญา ต่อพระแม่มารีย์ (พิธีอาชีแอส) ซึ่งจัดขึ้นที่วัดเซนต์ร้อค ท่าใข่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม. 2019 เวลา 13.30 น. มี 11 เปรสิเดียม และจิตตาธิการ มาร่วม 7 ท่าน หลังจบพิธีอาชีแอส ได้มีการจัดประชุมคูเรียฯ ต่อจนเสร็จสิ้น

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 งานพิธีอาชีแอส เขต 3 มี 7 วัด จัดที่วัดยักบุญหลุยส์มารี บางแค.  คูเรียราชินีแห่งสันติภาพ

พิธีอาชีแอสเขต 2/1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 /2562 ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 พิธีอาชีแอส ของพลมารีย์เปรสิเดียมต่างๆจากวัดในเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโดยสภาเซนาตุส มารีสมภพ กรุงเทพฯ ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ โดย คุณพ่อ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คณะกรรมการองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แสวงบุญเยี่ยมเคารพบุญราศีนิโคลาส และชมนิทรรศการ/ฟังบรรยาย ตามรอยมิชชันนารี350ปีมิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาสฯ